top of page
2. Sjovikskajen.jpg

STADSPLANERING OCH INFRASTRUKTUR

Nå ut till medborgarna och sakägare

Med arkitektur visualisering, Virtual Reality och 3D-bilder samt Neo4 X kan medborgare bjudas in till en dialog på deras villkor.

Där de förstår skedet i projektet, vad som är möjligheterna samt alla förändringar som är planerade.

Förmedla visionen som förändrar industriområdet eller stadscentrat och skapar nytt liv. Eller visa tydligt vad som skall byggas och hur det blir bättre när allt är klart.

Vi stöttar projektet över tid med de visualiseringsprodukter som passar bäst för tillfället.

Stadsplanering och infrastruktur: Utvalda arbeten
bottom of page